Informasjon

Informasjon – beslutningsteori. Opplysninger som tjener til å redusere usikkerhet i forbindelse med beslutninger.

Informasjon, opplysning, underretning, viten formidlet ved hjelp av ulike former for kommunikasjon mellom mennesker. Informasjon kan være mer eller mindre saklig og objektiv, f.eks. i nyhetsformidling, lærebøker, eller den kan være subjektiv og ta sikte på å påvirke mottageren, f.eks. reklame og politisk propaganda. Til å innhente, systematisere og formidle de enorme mengder med informasjon i samfunnet (informasjonsbehandling) er elektronisk databehandling det viktigste verktøyet

Beslutningsteori
Opplysninger som tjener til å redusere usikkerhet i forbindelse med beslutninger.

Kilde: trykk her og her

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License