Genre

Definisjon:

Journalistikk er å samle inn opplysninger og meninger, og vurdere begivenheter, med vidt perspektiv og klokskap, og så bearbeide og publisere dette i en form som engasjerer og tilfredsstiller publikum.

JOURNALISTISKE SJANGRE

• Annonse: alle kan sette inn en annonse om at du skal selge en sykkel, eller at du skal reklamere for bedriften din.

• Anmeldelse: En anmeldelse i avisa kan være: filmanmeldelse, bokanmeldelse, cd-anmeldelse osv.

• Bilde: Du kan fortelle en nyhet med bare et bilde, og en biletekst.

• Enquête: Du spør noen personer om det samme spørsmålet.

• Feature: Det er en artikkel om en sak som ikke er nyhetssak.
Journalisten er tilstede i teksten, og inntrykk og opplevelser blir skildret gjennom beskrivelser, replikker, sanseinntrykk osv.

• Kronikk: Er en større, seriøs artikkel i en avis om et aktuelt emne. Er ofte skrevet av en som ikke er ansatt i avisen, med spesiell kunnskap om emnet.

• Leder: Er en kommentar til en aktuell hendelse, skrevet av redaktøren eller en annen utvalgt i redaksjonen.

• Leserbrev: Leserne av avisa kan sende inn leserbrev om en sak de brenner for.

• Notis: Kort og konkret melding om en hendelse som har skjedd.

• Nyhetsartikkel: En artikkel som forteller en nyhet. Du intervjuer ulike folk, og skriver en sak.

• Petit: Kort, humoristisk tekst i kåserende stil.

• Referat: Det kan være rettsreferat f.eks.

• Reportasje: Blandingssjanger: bruker ofte elementer fra intervju, referat og skildring.

• Tegneserie: Tegneseriestripe som er fast i ei avis. Pondus, Donald Duck & co. osv.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License