Fonter

Gratisfonter
Fontstock

Fonter:
De aller fleste fonter har forskjellige varianter, f.eks : rett, kursiv, halvfet osv.
Disse variantene blir kalt snitt eller fonter. – Samlet blir alle disse snittene innenfor hver skrift kalt en skriftfamilie. De forskjellige skriftfamiliene har navn, ofte etter den som har tegnet dem.
Skriftgrupper er en samling skriftfamilier med klare likhetstrekk. Gruppene har nær tilknytning til stilretningen på den tiden de ble tegnet. Skriftene ble grupper slik at de skal være lettere å holde oversikt.

Gotisk:
Gotisk var en etterlikning av den gotiske håndskriften, skrevet med bred penn.
- Gotisk er kantet og gitterpreget
- Den har stor forskjell på hårstrek og grunnstrek.

Gammelantikva:

Er en stor skriftgruppe og er etterlignet av de håndskrevne humanistiske minuskler.
- Gammelantikva’ s særtrekk:
- Forskjell på hårstrek og grunnstrek
- Seriffer
- Skrå og sakt buede toppseriffer på enkelte bokstaver
- Myke overganger mellom bokstavens forskjellige deler
- Skrå tykkfordeling.

Nyantikva:

- Forskjellen mellom hårstrek og grunnstrek er bråere
- Hårstrekene er meget tynne
- Seriffene er like tynne som hårstrekene
- Seriffene har vinkelrett overgang

Grotesk:

- Uten seriffer
- Ingen eller veldig liten forskjell på hårstrek og grunnstrek

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License