Fargenes Betydning

RGB - rød, grønn og blå: brukes til skjerm (oppløsning 72 pixels per inch)
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow og blacK/Key-color: Primærfargene i fargesystemet er cyan, magenta, gul og sort. Betegnelsen CMYK er fra de engelske navnene på primærfargene (cyan- blå/turkis, magenta- rosa/lilla, yellow- gul og Key-color- som oftest svart(blacK). CMYK brukes til trykk av f.eks. aviser.

Folk assosierer farger med betydninger – for eksempel assosierer de fleste her i landet rødt med kjærlighet, blod og fare.
Du assosierer helt sikkert blått med bedrifter, særlig innenfor sikkerhetstjenester. Som for eksempel banker bruker gjerne blått fordi blått betyr makt.

Varme og lyse farger: de som designer ungdomsblad bruker som oftest varme og friske farger for å tiltrekke deres oppmerksomhet.
Blad til eldre har gjerne kalde og rolige farger.

Du bør være forsiktig med bruk av fargenes betydning, fordi fargene kan ha helt andre betydninger i andre kulturer.
I Norge brukes hvitt når du er brud, mens i noen kulturer brukes hvitt når de sørger – i en begravelse for eksempel – mens i Norge brukes det svart i begravelser.

Her er betydninger av noen farger:

Hvitt - uskyld
Renhet, jomfruelighet, godhet, lojal kjærlighet, helhet, fullbyrdelse, åpenhet, sannhet, klarhet, ny start og utvikling, letthet, tomhet.
Hvit er ikke en farge, men er det er sammensetningen av alle farger – den komplette energien fra lyset.

Svart - sorg
Død, opprør, ondskap, styrke, det ukjente, det vi ikke ser, mystikk, fredfull tomhet.
Svart absorberer alt lys.

Blå – informasjon og kulde
Informasjon, makt, kulde, verdighet, sannhet, tyngde, himmel, sjø, søvn, inspirasjon, spiritualitet, beroligende, sannhet, moderasjon og psykisk styrke.

Rød – fare og varme
Varme, lidenskap, kjærlighet, temperament, fare, liv, vitalitet, overlevelse, blod.

Orange - advarsel
Advarsel, kraft, healing, entusiasme, kreativitet, vitalitet, tankefullhet, oppriktighet, forandring, solvarme og nysgjerrighet.

Gul – forsiktig og glede
Varme, lyshet, feighet, kreativitet, intellektualitet, visdom, glede, lykke, klarhet og bevissthet.

Grønn – natur og sikkerhet
Natur, helse, liv, miljø, vegetasjon, penger, vekst, balanse, orden, evnen til å takle forandringer, samt sunne relasjoner.

Lilla/ fiolett - kongelighet
Rikdom, kongelighet, eleganse, intelligens. Fred i sinnet, magi, mysterier, hensikt, fri vilje.

Varme lyse farger: energi og oppmerksomhet
- ungt vennlig og aktiv, for eksempel gul.

Varme farger: gir autoritet. I kombinasjon med lyse farger blir slike farger ofte brukt til mote for unge.
- klassisk og tradisjonell, for eksempel forskjellige rød og lilla farger.

Kalde lyse farger
- frisk og rent, for eksempel lyseblå og lysegrønn.

Kalde mørke farger: bedriftsfarger
- stabilitet og kvalitet, for eksempel mørkeblå, brun og mørkegrønn.

Nøytrale farger:
- gir et rolig og mykt inntrykk, for eksempel grå, beige og brun.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License