Effekter

Effekter innen foto kan være slike ting som, enkle komposisjonsprinsipper til mere
avanserte lyssettinger og teknikker.

komposisjonsprinsipper er:
Bevegelse
Fart
Lys
Farger
Zoom
Lang/ kort lukker tid
Dybdeskarphet
Linjer
Kontraster,

men komposisjonsprinsippene er skapt for å brytes,
man kan gi et bilde et eget kunstneriskt preg av å gjøre om eller bryte noen
komposisjonsregler slik at det blir ett eget og unikt produkt.

Men det er også noen mere direkte effekter som:
Fish eye/makro/tele/vid vinkel linse, eller filter som man setter direkte på kameraet.

Man kan også gjøre mange effekter ved hjelp av programmvare også, der man
kan gjøre stort sett hva man vil, men det er bestandig en grense mellom
retusjering og der man klart kan se forskjell på bildet.

Man kan forandre eller lege til spessielle lyseffekter, for å få framm spesielle stemninger, eller som en effekt i seg selv

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License