Dreamweaver
Dreamweaver.jpg

Etter at du har skjært opp det som skal være knappene (bruk slice tool), og laget designet i Photoshop, lagret fila ”save for web og devises”, lagret som index. html (html og images) – går du inn i mappen fila er lagret i, høyreklikk på den og åpen i Dreamweaver.

For å legge på rollover på knappene trykker du på den knappen og trykker viskeknappen på tastaturet.
- (6 på bildet) Trykk på pila ved siden av images, velg rollover image, legg inn den originale knappen (øverste ”skriveplass”), legg så inn rollover knappen (som du har laget i PS – for eksempel velg annen farge på tekst på knappen – lagre som images (*.png)).

Tall på bildet:
1. Her kan du velge størrelse på bildet for eksempel (etter at du har trykket på bildet).
2. Trykk på bildet, skriv for eksempel 100 på H space: da flytter bildet seg 100 (mm?) til høyre.
3. Beskriver bildet på en måte. Eller knappen. Hvilket bilde/ image det er. Hva det heter.
4. Trykk på alle knappene du har laget, skriv her inn navn på knapp: du skal nå lage link ti en annen side. Så hvis du skriver tipsinfo.html i link ”skriveområdet” her, åpnes den siden når man trykker på den knappen. Annet innhold kommer opp. For at dette skal skje må du når du har lagt inn alle linkene på knappene gå inn i mappen index fila ligger i (selvfølgelig må du ha trykket ctrl+s inn i Dw fila) og kopiere index fila til så mange knapper du har. Lagre filene med samme navn du skrev i link ”skriveområdet” i Dw.
5. Hvordan skal linken åpnes, hvis du vil ha en link til en annen side på nett, i en tekst du har skrevet? Ny fane: velg blank i target.
Hvordan legge inn link på en tekst? Gå inn på internett, gå inn på siden du vil ha link til, og trykk ctrl+s. Velg målmappe å lagre fila i. Gå inn i Dreamweaver marker teksten (for eksempel HER). Nederst der det står link trykker du på mappen ved siden av. Velg så siden du lagret på nett. Da har du opprettet en link på ordet HER. Så om man trykker på HER åpnes en nettside, for eksempel Facebook, Helsedirektoratet og andre nettsteder du måtte ønske å linke opp til.

Deretter velger du hva som skal skje når man trykker på HER. Skal siden åpnes i nytt vindu på internett, eller i ny fane, eller åpnes i den siden man allerede er på (inne på din hjemmeside).

Håper dette var til hjelp! :)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License