Det gylne snitt og the rule of thirds

Det gyldne snitt er en komposisjons regel, den er til for å få dimensjonene i bildet til å bli harmoniske. Det finnes flere gyldne snitt i et rektangel, setter du alle sammen vil de danne et lite rutenett, med en firkant i midten.
Dette rutenenttet minner om en annen, mye brukt komposisjonsregel innen fotografi, nemlig the rule of thirds. Denne regelen er basert på det gyldne snitt, men er en forenklet utgave av den. Den går ut på at om man deler et bilde inn i ni like store firkanter, så vil hjørnene rundt firkanten i midten være regnet som de mest visuelt tilfredsstillende stedene å plassere de viktigste elementene i bildet. Ellers bør horisonter og lignende følge strekene.

gylne%20snitt.JPG

Det gyldne snitt

ruleofthirds.JPG

Rule of Thirds

Det gyldne snitt finnes overalt i naturen og på menneskekroppen. Det sies at dette delingsforholdet finnes mellom lengden fra skulderen til fingertuppene og lengden fra albuen til fingertuppene, og lengden på bena i forhold til lengden fra kneet til tærne. Dette er en enkel komposisjonsregel som i de aller fleste tilfeller skaper et velbalansert bilde. Både arkitekturen og malerkunsten har benyttet seg av denne regelen i lange tider, blant annet kan man finne elementer av det gyldne snitt i Parthenon-tempelet i Hellas og i Kheopspyramiden i Egypt.

Så altså regelen sier at når du plasserer gjenstander og/eller linjer i de gylne snittene blir i vår kultur oppfattet som godt og harmonisk plassert. Kontrasten er harmonisk.
Man må kunne en regel for å kunne bruke den.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License