Fargekontraster i design

Nøkkelfargeoppsett

Monokrome fargeoppsett

Komplementære fargeoppsett

Analoge fargeoppsett

Fargeoppsett med delt komplementærfarge

Alternativt komplementær-fargeoppsett

Tredelte fargeoppsett

Firedelte fargeoppsett

Dobbeltkomplementære fargeoppsett

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License