Design og Funksjonalitet

Det viktigste med designet på en nettside er at siden er forståelig. Publikum skal forstå hva slags side det er og hva produsenten ønsker med en gang de går inn på siden.

I tillegg er det viktig at oppbygningen er forståelig for publikum.
Dette oppnår du ved å:
- Dele opp informasjonen i logiske grupper: Unngå store mengder med informasjon på samme plass, særlig når det gjelder tekst.
- Velge ut hovedmenyer, og sett op et hierarki basert på viktighet og sammenheng: Det gjør at det blir enklere å navigere seg frem på siden, som fører til at det blir oversiktlig

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License