Dataanimasjon

Dataanimasjon er animasjon som er laget ved hjelp av en datamaskin. Dataanimasjon bruker de samme prinsippene som tradisjonelle, analoge animasjonsfilmer der fotograferte enkeltbilder vises etter hverandre som en film med en hastighet på ca. 24-30 bilder per sekund, noe som skaper en illusjon av at figurer og gjenstander beveger seg. Dataanimasjon benytter imidlertid dataprogrammer der en kan forme og styre bilder og bevegelser uten stillbilder fra et kamera. Filmteknikken og metoden brukes til små og store animasjoner i alt fra bevegelig datagrafikk, ikke minst 3D-grafikk i dataspill, til helaftens animasjonsfilmer og fantastiske, virkelighetstro spesialeffekter i filmer og dokumentarer.
Betegnelsen CGI, som er en forkortelse for det amerikanske computer generated imagery («datamaskinskapte bildeframstillinger»), brukes særlig om dataanimasjoner og dataskapte effekter i kort- og langfilmer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License