Cmyk

CMYK er et subtraktivt fargesystem som i hovedsak brukes ved trykk. Fargene er Cyan, Magenta, Yellow/Gul og svart (Keycolor.)

SubtractiveColorMixingII.png

Et subtraktivt fargesystem vil si at når man blander like mengder Cyan, Magenta og gul blir fargen svart, det blir egentlig en skitten brunfarge som må blandes med svart for å få en ren sort farge. Og man må subtrahere (trekke fra) farger for å få hvitt.
Primærfargene i CMYK er komplementære til primærfargene i RGB (Red, Green, Blue). Slik at når to av fargene enten CYAN, Magenta eller Yellow blandes blir det en av fargene i RGB fargesystemet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License