Budskap

Et budskap er en ment melding til ment mottaker. Eller en meddelelse eller meningsinnhold.
Et budskap er noe en avsender formidler eller sender til en mottaker.

Det finnes flere typer budskap; noe du mener å si, noe du faktisk sier, noe en annen hører, noe en annen tror han/hun hører, det den andre svarer eller det du tror den andre vil svare.

Kilde: Wikipedia, kies.
Skål for det!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License