Bokstavenes Oppbygging

En bokstav består av forskjellige elementer:
278455-9-1274172938775.jpg

For å finne ut høyden på boksaver bruker vi Hx. H er høyde på store bokstaver og x er høyden på små bokstaver.
278455-9-1274172963430.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License