Blender Lukker Dybdeskarphet

Lukker:
Lukkeren er den enheten i kameraet som slipper inn lys i et begrenset tidsrom. Lyset som slippes inn oppfattes av en lysfølsom film eller en digital bildebrikke. Hvor lenge lukkeren skal være åpen kan man selv bestemme, ved å justere kamerainnstillingene. En kort lukkertid vil si at kameraet slipper inn lys i kort tid. Det resulterer ofte i at bildene blir mørke/undereksponerte. En lang lukkertid vil si at kameraet slipper inn lys i lang tid, dermed blir bildene lyse. Eksempel på kort lukkertid er 1/4000 sek. Eksempel på lang lukkertid er 30 sek, noe som er veldig langt.
Når man tar bilder med lang lukkertid kan det være lurt å bruke stativ, siden bildene har en tendens til å bli "dratt ut"/uklar hvis kameraet er ustødig. Hvis lukkertiden er veldig lang kan det også være lurt å bruke et ekstern utløser, så man slipper å røre kameraet.
Med håndholdt kamera bør man ikke ha kortere lukkertid enn 1/60 sek, for å unngå uklare bilder.

TRC2241.jpg

Lang lukkertid, bevegelsene blir dratt ut.

p_skeski_310404a.jpg

Kort lukkertid, bevegelsene blir fryst.

Blender:
Blenderen er en mekanisme i kameraobjektivet som regulerer hvor mye lys som skal slippes inn på filmen eller den digitale bildebrikken. Blenderen består av et antall tynne metallblad montert rundt langs en ring inne i objektivet og former en større eller mindre lysåpning. Blenderåpningen angis i verdier som viser forholdet mellom objektivets brennvidde og diameter på åpningen. Forholdstallet skrives med f-verdier. Hvis blender åpningen for eksempel er 4.0, vil forholdstallen se slik ut; f/4.0.
Jo høyere blendertallet er, jo mindre er blenderåpningen. Et stort tall er altså en liten blenderåpning, og et lite tall er en stor blenderåpning.
Eksempel på liten blenderåpning er f/28. Eksempel på stor blenderåpning er f/3.5

obj.phpi?o=2374296&w=548&frame=0&ee=

Lite tall=stor blenderåpning, Stort tall=liten blenderåpning

Dybdeskarphet:
Dybdeskarphet er et fotografisk begrep som brukes for å angi hvor skarpt bildet skal være i bakgrunnen eller forgrunnen. Dybdeskarpheten reguleres med blenderåpningen, avstanden til motivet og brennvidden på objektivet. Fotografering med vidvinkel gir stor dybdeskarphet, mens telelinser gir en meget uklar bakgrunn/forgrunn. Avstanden til motivet ved nærfotografering har en generelt liten dybdeskarphet, mens alt i fjerne motiver ser skarpt ut.
Liten blenderåpning gir stor dybdeskarphet, mens stor blenderåpning gir mindre.

kreat1.jpg

Liten dybdeskarphet (stor blenderåpning)

Jonquil_flowers_at_f32.jpg

Stor dybdeskarphet (liten blenderåpning)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License