Utsnitt

Utsnittet i bildet er hvor nært du er motivet.

Vi har hovedsaklig seks forskjellige utsnitt:

1. Ultratotalt bildeutsnitt eller oversiktsbilde
- Brukes for å gi seeren oversikt, mennesker og gjenstander er langt borte, og landskapet og miljøet rundt dem trer tydelig fram.

2. Totalbilde
- Vi har fortsatt god oversikt, men ser ikke så mye av miljøet rundt personene slik som vi gjør med ultratotalt bildeutsnitt.

3. Halvtotalt bilde
- Nå ser vi ikke lenger hele mennesker, men vi ser det meste av kroppen og litt av miljøet rundt personene.

4. Halvnært
- Fokus er nå på personen i bildet. Vi ser lite eller ingenting av miljøet rundt.

5. Nærbilde
- Et nærbilde kan være ansiktet og en del av overkroppen til et menneske, ansiktsuttrykk blir tydelig.

6. Ultranærbilde
- Et ultranært bilde viser en detalj i ansiktet til en person. For eksempel øyne, munn. Ultranære bilder blir brukt til spesielle situasjoner og får frem følelser i mennesket.

Her viser jeg et bilde eksempel, litt dårlig kvalitet når du kommer på nærbildene men.

utsnitt.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License