Bildejuss

Manipulering
Manipulering er ett mye brukt virkemiddel,
det er ikke lov å vise frem bilder som er manipulerte der det ikke kommer frem på bildet uten å kommentere det eller bruke symboldet for manipulering.

Privatlivetsfred
Vær forsiktig med å bruke bilder hvis du ikke er sikker på at personer i bildet eller eiere av det som er avbildet godtar det.

Illustrasjonsfoto
Hvis du bruker ett bilde som ikke har direkte tilknytning til en sak må du merke denne som illustrasjosfoto

Rettigheter fotokredit og copyright
Vær sikker på å ha rettigheter til det du bruker, hvis du jobber på oppdrag og får bilder å jobbe med, er det arbeidsgiver som har ansvaret for å passe på at rettighetene er overholdt.
Når du bruker ett bilde skal du fortelle hvem du har fått lånt bildet av ved å skrive navn, logo eller copyright merke på eller ved bildet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License