Bildeanalyse

Bildeanalyse:

Bilder uttrykker meninger og holdninger som vi må ta stilling til, og forsøke å forstå. Det finnes ulik metoder å analysere bilde på.

Denotativ beskrivelse:
Der man beskriver det man faktisk ser, der alle er enige om.

Konnotativ beskrivelse:bold text

Vi legger en spesiell mening inn i bildet
Vi sier noe om hvordan vi forstår eller tolker bildet, og hvordan vi oppfatter budskapet.
Vår egen erfaringsbakgrunn, kunnskap og kultur påvirker oppfattningen og tolkningen av bildet.
To personer kan oppleve ett bilde på forskjellige måter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License