Bevegelse
lastebil.jpg
Øyene vil følge linjene innover i bildet, som skaper bevegelse og dybde.
  • Bevegelsen i bildet skapes av elementets plassering og blikkretningen vår.
  • Enhver bevegelse bør ha en motbevegelse for og ikke føre deg ut av komposisjonen.
  • Bevegelsen bør holde hverandre på plass

Tilbake

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License