Balanse
flickr:4095129130
  • Balanse er viktig for ellers føler vi at det er noe galt med bildet.
  • Balansen er avhengig av hvordan vi plasserer elementer opp mot hverandre.

Tilbake

Balanse er et sentralt menneskelig behov. Hjernen søker oftest etter balanse. Alle komposisjoner trenger i utgangspunktet balanse. Hvis en komposisjon er i ubalanse kan det formidle utrygghet og skape forvirring. En gal vektfordeling kan føre seerens oppmerksomhet på villstrå og ut av komposisjonen.
Balanse må søkes i forbindelse med mange av de forholdene som danner komposisjonens helhet. Det bør være balanse mellom
• Balanse
• Kontrastene
• Fargene
Det er en følelsesmessig balanse vi snakker om. Man må få en følelse av balansert ro i bildet selv om det er asymmetrisk i formen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License