Bakgrunnslyd

Bakgrunnslyd

Det er fullt av lyder rundt oss til enhver tid som kan brukes kreativt og bevisst.

• Uteopptak krever relevante sidelyder eller tilleggslyder, ambiens.
• Tonen skal angis i forståelse med musikk og dramaturgi.
• Smalere mikrofonkarakteristikk, flere mikrofoner og dermed flere vinkler gir bedre kontroll og dekning.
• Noen lyder er typiske for enkelte miljøer og virker dermed spesielt illustrerende.
• Lyder utløser forskjellige følelser og assosiasjoner hos forskjellige mennesker.

Et viktig element under innspilling av bakgrunnslyder eler ambiens er de levende, organiske lydene. Dette er viktigere enn opptaksutstyret. Det er viktig å spille inn egne lyder og ikke bare bruke ferdige lydeffekt-CD-er. Det kreves mye tålmodighet for å få gode resultater. For hver time innspilling får man kanskje bare ett minutt som kan brukes. Planlegging og forarbeid vil også ha en avgjørende betydning for et vellykket resultat.

Eksempel
Billydinnspilling (under kjøring)
Vi plasserer en mikrofon under motoren og fester en mikrofon til eksosanlegget. Dette utgjør outboarddelen av opptaket (lyden av bilen hørt utenfra). I tillegg kommer interiørlyden som består av et stereo-opptak inne i bilden for å få med ambiensen derfra. Lydene fra hver mikrofon tas opp på atskilte lydspor, slik at balanseforholdet mellom lydkildene kan manipuleres i ettertid. Ve å skifte fokus fra de ytre til de indre lydene (eller omvendt) skapes bevegelse og perspektiv.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License