Asymetrisk Komposisjon
flickr:4105975813
  • Motsatte av symmetrisk komposisjon
  • Gir et urolig inntrykk av bildet
  • Skaper mer bevegelse i bildet
  • Kan få bildet til å virke ubalansert

Tilbake

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License