Art Nouveau / Jugendstil

Art noveau (jugendstil) var en internasjonal kunstbevegelse mest populær mot slutten av 1800-tallet.
Navnet "art noveau" er fransk, og betyr "ny kunst". Stilen kalles også jugendstil (tysk; ungdomsstil) - oppkalt etter det tyske bladet Jugend, som promoterte det. Det ble popularisert av det engelske varemagasinet Stile Liberty (Liberty & Co) i Italia.

Kunsten (ofte på møbler og dekorgjenstander) karaktiseres med organiske former (blomster), så vel som i stor grad stiliserte, svevende kurvelinære former, og er en reaksjon på den akademiske kunsten fra 1800-tallet.

Kjente kunstnere fra epoken:
Louis Sullivan, Victor Horta, William Morris og Hagbarth Martin Schytte-Berg.

For mer info, sjekk skolebok. Utdypning? Sjekk kilde: [http://no.wikipedia.org/wiki/Art_nouveau]

Skål!

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License