Arbeidsprosessen Fra Ide Til Ferdig Produkt

Arbeidsprosessen skal ha en bevisst idéutvikling med idémyldring, idéskisser og videreutvikling. Skissene skal være både håndtegnet og videreutviklet på datamaskin. Under idémuldringen skal du skrive ned stikkord rundt valgt artist/gruppe og musikksjanger/stil. Så skal du lage
små frimerkeskisser som viser flere ulike ideer på komposisjon og motiv (frihånd)
En ide skal bearbeides, videreutvikles og prøves ut i ulike komposisjoner med plasseringer og skrift, ulike fargevariasjoner.

EKSEMPLER PÅ EN SKISSE OG IDÉUTVIKLINGS- PROSESS PÅ ET CD-COVER
1.jpg

(her er det bare noen få skisser, en god prosess inneholder over dobbelt så mang skisser og ideer som dette.)

2.jpg
3.jpg

1. Idémyldring : visuelle eksempler på stikkord, assosiasjoner til musikken, kan være fra titler, bandnavn osv. Skissene kan også være i farger.
Her er det viktig å ha mange, mange ideer og små frimerkeskisser.

4.jpg

2. Videreutvikling av en eller flere ideer :
Her forsøker du ut alle mulige varianter med utgangspunkt i en eller to ideer, kan også begynne å tenke på plassering av skrift.

5.jpg

3. Bearbeiding av en ide : Videre skisser på muligheter og komposisjonsvarianter innen valgt ide, forsøk med skriftplassering, ulike farger innen samme ide, små justeringer på motiver, valg innen utforming.

4. Bearbeidet ide i 1:1, naturlig størrelse . Dette skal være en skisse som er mer gjennomført og har litt flere detaljer enn de små skissene, plasseringer og størrelser på skrift skal stemme og det skal være fargesatt.
cover.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License