Arbeidsplan Wiki

Her ligger en liste over sentrale temaer fra vg1 og vg2, i tillegg til temaene som ligger i vg2s wiki fra før. Bruk lista aktivt til å sjekke dine styrker og svakheter, og bruk den siste tiden fram til eksamen til å repetere stoff og lese deg opp. Denne wikien kan bli et fint arbeidsverktøy og et oppslagsverk for eksamensrelevante temaer.

Arbeidsplan wiki

Skriv navnet ditt på temaer du kan skrive om i wikien. Når du er ferdig, velger du et nytt tema fra lista. Er du usikker på hva som skal gjøres, eller er det temaer som mangler, meld fra wikiens redaktører. De skal koordinere arbeidet med wikien og bidra til at alt fungerer.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License