Antikken

Antikken, som også kan kalles oldtida. Med antikken mener vi perioden mellom 700 f.Kr. og 500 e.Kr., som i Europa var dominert av grekerne og romerne. Begge var indoeuropeiske folk som dyrket krig og konkurranse og bygde økonomien sin på slaveri.

I denne tiden levde grekerne i ulike polisstater. En polisstat bestod av en by med et omliggende landbruksdistrikt. Jernet var tatt i bruk, og våpenføre, frie menn deltok i varierende grad i styret av polisen. Kvinner stod utenfor politikken, og slaver ble sett på som eiendom. Polisstatene ble aldri samlet til ett rike, og de kriget mot hverandre om dyrkbar jord. Dette førte til utvandring av grekere til Lilleasia og hele middelhavs- og svartehavsområdet.

Amphora_warriors_Louvre_E866.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License