AIDA-Modellen

AIDA-modellen er en forbrukerteori som beskriver stegene i en påvirkningsprosess.

A=Attention (Oppmerksomhet)
- Angir reklamer vi ser og blir oppmerksom på.

I=Interest (Interesse)
- Angir om vi fatter interesse for reklamer og avhenger blant annet av hva reklamen tilbyr av behovstilfredsstillelse.

DESIRE
D=Desire (Begjær eller ønske om)
- Skal skape preferanser for et bestemt produkt/merke. Produktet skal derfor posisjoneres så forbrukerne har et argument for at foretrekke nettopp dette fremfor andre merker. "Fordi jeg fortjener det.."

A=Action (Handling)
- Angir selve kjøpshandlingen eller andre reaksjoner på reklamen, for eksempel innhenting av tilbud. Reklamen skal derfor gjøre produktet lett tilgjengelig for brukerne, ved foreksmpel å angi kontaktopplysninger.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License