After Effects
akft_after_effects_screenshot.jpg

After Effects er et adobe-program som ikke er så veldig ulikt photoshop. Hovedforskjellen er at after effects brukes til å behandle levende bilde, og ikke stillbilder.
I after effects jobber du i lag og komposisjoner. Lagene fungerer ganske likt med photoshop lagene, mens en komposisjon er noe av det samme som en såkalt sekvens, i premiere pro.
I motsetning til Adobe Premiere Pro, kan man ikke redigere lyd i after effects. After effects er hovedsaklig for etterbehandling av levende bilder og brukes for det meste til å lage digitale spesialeffekter, korrigere farger, metniner, kontraster, og lignende. Du har også muligheten til å animere stillbilder i after effects, ved hjelp av "keyframing".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License