Velkommen til vg2s medie-wiki

Her er alle velkomne til å klikke seg litt rundt, men bare vg2-elever og medielærere kan registrere seg som medlemmer.
Husk å "Join this site", ellers kan du ikke redigere noe.

Denne wikien skal bli et oppslagsverk med temaer som er relevant for eksamen på vg2. Jo bedre kvalitet det er på innleggene, desto bedre verktøy blir den. Men den er og blir ikke noe leksikon, og det er elevene selv som står for en eventuell kvalitetssikring. Vær derfor kritisk når du bruker den som eneste kilde.

Pensumbøker:
Mediedesign
Tegn i tid
Mediemøter 2

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License